Spring naar inhoud

Beste Schotenaar,

Geboren en opgegroeid in Schoten met passie voor onze gemeente, gerijpt in verschillende Schotense adviesraden (Milieuraad, Erfgoedraad, Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke ordening, Cultuurraad) en als ex-voorzitter van Wijkvereniging Cordula, ben ik met deze ervaring in 2006 uit ideologie en overtuiging de politiek ingestapt. Om zaken vast te pakken, Schoten nog beter te maken en voor te bereiden op de toekomst.

Zondag ben ik voor de derde keer kandidaat voor CD&V Schoten. Deze maal als lijsttrekker en dus kandidaat burgemeester.

Dit samen met een sterke en zeer diverse ploeg van vertrouwde gezichten, enthousiaste beloftevolle nieuwelingen én met de steun van ere-burgemeester Harrie Hendrickx als lijstduwer.

Ik zet vooral in op een integraal beleid met een duurzame samenlevingsvisie waar iedere Schotenaar bij hoort. Ik ga voor een beleid met inhoud en visie op de toekomst, zodat ook onze kinderen later in een gezonde gemeente kunnen blijven wonen.

Het CD&V programma is gebouwd op drie pijlers: de levenskwaliteit in de straten en buurten verbeteren (Leefstraat) in participatie met de bewoners, wijken, adviesraden, verenigingen en het personeel (Samenwerken), en gerichte zorg voor allen die het nodig heeft. De levenskwaliteit en het welzijn van onze inwoners staat daarin centraal.

Ik ben mij er van bewust dat dergelijk programma niet op zes jaar volledig kan gerealiseerd worden. Daarom is het eerder een toekomstvisie op een duurzame samenleving in het Schoten van de toekomst. Hoe we dit willen realiseren, kan je terugvinden op mijn website: www.erikblock.be (mijn Schoten) of digitaal en op papier aanvragen.

Erik Block,

Schepen ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, huisvesting & kerkfabrieken

PS: Schoten heeft baat bij een provincie als aanspreekbaar en coördinerend bestuur, daarom ben ik voor CD&V ook kandidaat voor de Provincieraad, je vind me terug op plaats 9

Brief aan de Schotenaar